Tim Blechmann & Manuel Knapp:
viii

nada mar. 2013
Tim Blechmann – laptop
Manuel Knapp – electronics
upcoming events:

dec10, wien/Austria:
Nachhall #4: Daphne Oram – Tune...
dec10, wien/Austria:
smallforms
dec10, wien/Austria:
Tag der Menschenrechte | Performance